Katedra Technologii Informacyjnych Mediów

Logistyka mediów to kierunek interdyscyplinarny, tworzony przez Instytut Dziennikarstwa UW wraz z innymi uniwersyteckimi wydziałami.  Wśród wykładowców są wybitni specjaliści – naukowcy, praktycy i menedżerowie – w dziedzinie ekonomii, informatyki, reklamy, marketingu i poligrafii.

Logistykę mediów tworzą dynamicznie zmieniające się obszary nauki i edukacji. Innowacyjność jest główną drogą naszego rozwoju. Obszar badań i poszukiwań naukowych jest wciąż doskonalony poprzez integrację zagadnień medioznawczych, ekonomicznych i teleinformatycznych. Łączenie tej tematyki pozwala na bieżąco wskazywać fundamentalne potrzeby sektora nowoczesnych mediów i związanego z nim rynku pracy, a przede wszystkim dbać o aktualność zakresu nauczania i badań naukowych.

Realizowane prace badawcze dotyczą między innymi konstrukcji narzędzi gromadzenia (roboty) i analizy dużych zbiorów danych (rafinacja Big Data) jako nowych źródeł informacji dziennikarskich. Dotychczas uzyskane wyniki wskazują na praktyczne wykorzystanie wyników badań, np. w predykcji wyborów parlamentarnych. Sporządzona na ich podstawie prognoza (wybory 2011 i 2015)
była trafniejsza od oficjalnych sondaży.

Logistyka Mediów to również kierunek studiów skierowany do osób zainteresowanych dziennikarstwem, zapleczem mediów i stosowanymi technologiami informacyjnymi. Studia przygotowują specjalistów niezbędnych w każdej nowoczesnej instytucji medialnej, potrafiących rozwiązywać problemy związane z projektowaniem, budową i zarządzaniem nowymi mediami – głównie w Internecie, wydawnictwach gazet i periodyków, stacjach radiowych i telewizyjnych. W szczególności przekazujemy wiedzę w zakresie technologii informacyjnych (Internet, informatyka) w mediach, zarządzania, ekonomiki mediów, reklamy i marketingu.

Logistyka mediów przygotowuje naszych studentów do rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego: kosztami, finansami, kapitałem, kadrami. Absolwenci naszych studiów zdobywają umiejętności obsługi nowoczesnych narzędzi IT, technicznej infrastruktury mediów (kamery, stoły mikserskie, rejestratory dźwięku, urządzenia mobilne).

Bogaty zakres przedmiotów uwzględnia dostęp w pracowniach komputerowych do najnowszych technologii stosowanych w nowych mediach. Studenci poznają warsztat pracując na nowoczesnym oprogramowaniu do edycji multimediów. Mają możliwość tworzenia zespołów badawczych i współpracy z Laboratorium Badań Medioznawczych, które dysponuje okulografem (eyetrackingiem), również do badań na urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety) oraz cennym zapleczem dla każdego medioznawcy (fokusownia, pracownia CATI, bogata baza zawartości mediów).

 

Przeglądając serwis zgadzasz się na użycie Cookie / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. więcej informacji / more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close