Archiwa tagu: oguny

Zasady realizacji OGUNów

Regularnie pojawia się problem z interpretacją programu studiów dotyczącą wykładów ogólnouniwersyteckich (OGUNy).

Przede wszystkim student ma obowiązek zrealizować program studiów (Regulamin studiów UW), więc należy koniecznie przeczytać go z uwagą (znajdź swój program).

Student powinien zrealizować tyle OGUNÓW ile jest zapisanych w programie studiów (patrz poszczególne semestry) oraz uzyskać minimalną (wskazaną w programie studiów) liczbę punktów ECTS (ramka na końcu programu studiów). Dopuszczalne nadwyżki punktowe reguluje Regulamin studiów WDIiB UW.

UWAGA!
Realizując OGUN należy koniecznie zwracać uwagę na wymagania zapisane w programie Twoich studiów: liczba godzin, liczba ECTS  oraz forma zaliczenia.
– Jeżeli w programie studiów jest OGUN kończący się egzaminem to musi być wpisany EGZAMIN w protokole w USOSie,
– Jeżeli program “mówi” zal/ocena to w USOSie musi być zal/ocena lub forma wyższa zaliczenia przedmiotu, czyli  egzamin.
Interpretacja odwrotna (w programie studiów wymagany egzamin, realizacja w protokole w USOSie zal/ocena) nie jest zgodna z programem.

Poszczególne roczniki studiów mogą mieć różne programy studiów, więc należy koniecznie zapoznać się ze swoim. Nie wolno sugerować się opiniami koleżanek lub kolegów z innych lat lub kierunków (specjalizacji itp.).

WAŻNE!
W podaniach lub na dyżurach studenci często powołują się na jakiś “identyczny” przypadek (w mniemaniu wnioskodawcy kiedyś, ktoś uzyskał zgodę w takiej samej sprawie  i również chciałby osiągnąć podobny rezultat) to najczęściej okoliczności są zdecydowanie inne. Należy powołać się na konkret – nazwisko lub przepis. Wtedy po sprawdzeniu dokumentów można się do tego odnieść.

Zobacz ważną interpretację w sprawie OGUNów.

Zobacz również pozostałe komunikaty dotyczące OGUNów, monografów i ECTS.

Punkty ECTS do uzupełnienia ogunami

Punkty ECTS do uzupełnienia ogunami

Student musi sam kontrolować możliwość rozliczenia roku akademickiego. W semestrze powinien uzyskać 30 pkt. ECTS (60 w roku akademickim). Pojawiają się częste przypadki, gdy należy uzupełnić brak ECTS:

 • wf zwolnienie (lekarskie lub inne) – student pomimo zwolnienia z wf musi uzupełnić brak punktów dodatkowymi zajęciami (ogunami). AWF UW oferuje specjalne zajęcia umożliwiające uzyskanie brakujące pkt. ECTS za zwolnienie z wf. Ewentualnie ogun.
 • studenci zaoczni występujący o zastąpienie lektoratem B2 egzamin certyfikacyjny – należy uzupełnić punkty za brak egzaminu dodatkowym ogunem (zastąpienie nie jest możliwe na studiach stacjonarnych).

Zaliczanie monografów ogunami

Informacja w sprawie zaliczania zajęć monograficznych w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich”. Informuję o szczegółowych zasadach zaliczenia wykładów monograficznych wykładami ogólnouniwerysteckimi.

Obowiązkowe zajęcia monograficzne przewidziane planem studiów mogą być zaliczone przez studenta poprzez realizację obowiązkowych zajęć ogólnouniwersyteckich, pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów:

 • zgodność co do formy (wykład za wykład)
 • zgodność co do liczby punktów ECTS
 • zgodność co do zasad zakończenia zajęć (zaliczenie, egzamin)
 • zgodność co do rodzaju studiów (studia I stopnia, studia II stopnia)
 • porównywalność liczby godzin

Zajęcia ogólnouniwersyteckie są rozliczane zgodnie z programem studiów obowiązującym danego studenta (tj. zgodnie z obowiązującym harmonogramem ).

Komentarz

 • Ogun można zrealizować e-learningowo, ale w przypadku zastąpienia nim monografu muszą być zachowane powyższe zasady.
 • Osoby, które chciały zastąpić ogunem monograf kończący się egzaminem, ale zrealizowały ogun z zaliczeniem na ocenę, mogą w kolejnym semestrze zapisać się na ogun z egzaminem, a ten zrealizowany na zaliczenie rozliczyć w terminie późniejszym, w ramach monografu na zaliczenie na ocenę. Rozliczenie jest roczne.
 • W przypadku realizacji oguna, za powiedzmy 6 pkt. ECTS, nie można zamienić go na dwa monografy po 3 pkt.. Obowiązuje zasada – jeden ogun za jeden monograf (rozliczony według zasad przedstawionych powyżej).
 • Student musi odpowiednio “zarządzać” monografami i ogunami, aby zrealizować wymagany limit ECTS w roku akademickim.