Archiwa tagu: monografy

Punkty ECTS do uzupełnienia ogunami

Punkty ECTS do uzupełnienia ogunami

Student musi sam kontrolować możliwość rozliczenia roku akademickiego. W semestrze powinien uzyskać 30 pkt. ECTS (60 w roku akademickim). Pojawiają się częste przypadki, gdy należy uzupełnić brak ECTS:

 • wf zwolnienie (lekarskie lub inne) – student pomimo zwolnienia z wf musi uzupełnić brak punktów dodatkowymi zajęciami (ogunami). AWF UW oferuje specjalne zajęcia umożliwiające uzyskanie brakujące pkt. ECTS za zwolnienie z wf. Ewentualnie ogun.
 • studenci zaoczni występujący o zastąpienie lektoratem B2 egzamin certyfikacyjny – należy uzupełnić punkty za brak egzaminu dodatkowym ogunem (zastąpienie nie jest możliwe na studiach stacjonarnych).

Zaliczanie monografów ogunami

Informacja w sprawie zaliczania zajęć monograficznych w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich”. Informuję o szczegółowych zasadach zaliczenia wykładów monograficznych wykładami ogólnouniwerysteckimi.

Obowiązkowe zajęcia monograficzne przewidziane planem studiów mogą być zaliczone przez studenta poprzez realizację obowiązkowych zajęć ogólnouniwersyteckich, pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów:

 • zgodność co do formy (wykład za wykład)
 • zgodność co do liczby punktów ECTS
 • zgodność co do zasad zakończenia zajęć (zaliczenie, egzamin)
 • zgodność co do rodzaju studiów (studia I stopnia, studia II stopnia)
 • porównywalność liczby godzin

Zajęcia ogólnouniwersyteckie są rozliczane zgodnie z programem studiów obowiązującym danego studenta (tj. zgodnie z obowiązującym harmonogramem ).

Komentarz

 • Ogun można zrealizować e-learningowo, ale w przypadku zastąpienia nim monografu muszą być zachowane powyższe zasady.
 • Osoby, które chciały zastąpić ogunem monograf kończący się egzaminem, ale zrealizowały ogun z zaliczeniem na ocenę, mogą w kolejnym semestrze zapisać się na ogun z egzaminem, a ten zrealizowany na zaliczenie rozliczyć w terminie późniejszym, w ramach monografu na zaliczenie na ocenę. Rozliczenie jest roczne.
 • W przypadku realizacji oguna, za powiedzmy 6 pkt. ECTS, nie można zamienić go na dwa monografy po 3 pkt.. Obowiązuje zasada – jeden ogun za jeden monograf (rozliczony według zasad przedstawionych powyżej).
 • Student musi odpowiednio “zarządzać” monografami i ogunami, aby zrealizować wymagany limit ECTS w roku akademickim.