Logistyka i marketing w mediach

Rodzaj studiów: pierwszego stopnia (licencjackie)
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata

Limit miejsc: 60 osób
Specjalność zostanie uruchomiona w momencie wypełnienia minimalnych limitów: 30 osób

Sylwetka absolwenta

Wiedza

Absolwenci logistyki mediów posiadać będą wiedzę obejmującą wszystkie kluczowe problemy związane z projektowaniem, budową i funkcjonowaniem wydawnictw gazet i periodyków, stacji radiowych i telewizyjnych oraz nowych mediów – zastosowań technologii informacyjnych do gromadzenia, obróbki i dystrybucji cyfrowych materiałów medialnych. Dzięki zajęciom praktycznym absolwenci zdobędą podstawową wiedzę konieczną do samodzielnej konstrukcji usług niezbędnych do gromadzenia, obróbki i dystrybucji materiałów dziennikarskich oraz dostateczną wiedzy do eksperckich uzgodnień merytorycznych w tym zakresie.

Umiejętności

Absolwenci logistyki mediów zdobędą umiejętności w zakresie: zarządzania firmą medialną, bezpieczeństwem firmy, zarządzania: kadrami, produkcją i zaopatrzeniem, a także finansami instytucji medialnej. Absolwenci zdobędą także umiejętności związane logistyką marketingu mediów (ekonomika mediów, reklama i marketing w sieci i ich znaczenie, usług komercyjnych, społeczną odpowiedzialnością mediów) oraz z technologiami informacyjnymi mediów (zarządzania infrastrukturą przedsiębiorstw medialnych takich jak rozgłośnie radiowe, studia telewizyjne, projekty internetowe oraz usługami mobilnymi w mediach).

Kompetencje społeczne

Dodatkowe kompetencje które uzyska absolwent logistyki mediów dotyczyć będą zagadnień koncentrujących się na praktycznych aspektach uregulowań prawnych związanych z logistyką, kwestiami human resources, bezpieczeństwem nowych projektów medialnych, ich promocją, społeczną rolą w otoczeniu zewnętrznym, badaniem skuteczności oddziaływania tych mediów na otoczenie zewnętrzne, public relations Internecie, czy nowoczesnymi strategiami marketingowymi w Internecie.

Przeglądając serwis zgadzasz się na użycie Cookie / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. więcej informacji / more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close