Relacja z konferencji – Aktualne trendy rozwoju. Media i media regionalne

W dniach 13-17 maja 2019 roku, pracownicy Katedry Technologii Informacyjnych Mediów – dr hab. inż. Wiesław Cetera, dr Krzysztof Kowalik, dr Agata Opolska-Bielańska uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW i Wydział Dziennikarstwa Tarnopolskiego Narodowego
Uniwersytetu Pedagogicznego im. W. Hnatiuka w Tarnopolu (Ukraina). Tematem spotkania były „AKTUALNE TRENDY ROZWOJU. MEDIA I MEDIA REGIONALNE”.
Przedstawiciele Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprezentowali referaty dotyczące: rafinacji informacji w monitorowaniu trendów technologicznych, roli mediów społecznościowych w komunikacji polskich samorządów lokalnych oraz społecznej odpowiedzialności ukraińskich przedsiębiorstw medialnych w opinii młodych Ukraińców. Aktywny udział w Konferencji był kolejnym krokiem we współpracy WDIiB UW i Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu w Tarnopolu,
a także kontynuacją stażu naukowego pracowników Katedry TIM. Efektem dotychczasowych kontaktów są już dwie wspólnie organizowane konferencje naukowe. Latem planowane jest uczestnictwo studentów z Tarnopola w organizowanej przez Katedrę TIM Szkole Letniej Big Data oraz realizacja projektów w ramach problematyki Big Data.

 

 

 

 

 

 

 

 

Badacze katedry TIM odwiedzili również Wydział Dziennikarstwa Narodowego Uniwersytetu imienia Tarasa Shevchenki w Kijowie.