Dzień Otwarty UW 2021 Online

Zapraszamy na dzień otwarty na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii w dniu 24 kwietnia (sobota).

Początek spotkania informacyjnego o WDIB UW wprost ze studia telewizyjnego

Kandydatów zainteresowanych studiowaniem na kierunku Logistyka i administrowanie w mediach zapraszamy
o 14:30 na platformę Google Meet.

Link do spotkania: https://meet.google.com/xdr-nhhj-ejm.

Więcej informacji na temat Logistyki mediów i administrowania
w mediach:

Zachęcamy, także do zapoznania się ze szczegółową ofertą studiów drugiego stopnia Zarządzanie Big Data.

Informacje szczegółowe dotyczące pozostałych spotkań online dla innych kierunków, są dostępne na stronie WDIB pod adresem:

https://www.wdib.uw.edu.pl/studenci/3166-kandydacie-spotkaj-sie-z-nami

Informacje o wszystkich studiach prowadzonych na WDIB:

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach online
na naszym wydziale.

 

Zarządzanie Big Data

Idea studiów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy na innowacyjne umiejętności pracowników XXI wieku, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego otworzył nowy – unikalny w Kraju – kierunek studiów II stopnia: Zarządzanie Big Data.

Big Data. To gwałtownie zmieniająca się dziedzina z szybko zmieniającymi się technologiami. Termin big data oznacza zbiory danych, które są rozległe pod względem objętości, szybkości, różnorodności i/lub zmienności. Specyficznym zjawiskiem, które doprowadziło do powszechnego użycia terminu big data, jest to,
że w połowie XX wieku nie można było już przetwarzać obszernych zbiorów danych przy użyciu istniejących systemów informatycznych (https://www.iso.org/news/ref2578.html).

Zarządzanie Big Data. Otwarcie kierunku możliwe było dzięki wygraniu prestiżowego konkursu w Programie ZIP – Programie Zintegrowanych Działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego.

Zapotrzebowanie na studia. Postęp technologii, ogólnodostępność internetu, powodują intensywnie rosnący potencjał informacyjny zasobów cyfrowych. Stworzenie studiów magisterskich w zakresie identyfikacji, gromadzenia i przetwarzania dużych zbiorów danych cyfrowych jest spełnieniem oczekiwań stawianych przez naukę, administrację publiczną i biznes. Kierunek Zarządzanie Big Data, kształci specjalistów w analizowaniu dużych zasobów danych – Big Data. Obecnie zrozumienie i wyjaśnienie problemów odnoszących się do zarządzaniem Big Data wymaga złożonej metodologii, adekwatnych narzędzi i szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy zdobywanej w trakcie procesu edukacji w tym zakresie. Nowy kierunek studiów, utworzony przy Katedrze Technologii Informacyjnych Mediów  stawia sobie za cel sprostanie tym wymogom.

Kadra. Specjaliści zatrudnieni na stanowiskach dydaktycznych.
Mają oni doświadczenie zarówno naukowe jak i biznesowe
w Zarządzaniu Big Data, w tym – w rafinacji informacji. Doświadczenie zdobyte dzięki licznym (setki) projektom prowadzonym dla NCBR oraz dla prac naukowo-badawczych.
W ich realizacji biorą udział doświadczeni pracownicy Centrum Rafinacji Informacji – spółki typu spin-off, będącej pierwszym podmiotem gospodarczym działającym na Uniwersytecie Warszawskim, na wydziale nauk społecznych i jedynym zajmującym się komercjalizacją wiedzy z zakresu rafinacji dużych zasobów danych. Doświadczenia te wzbogaca współpraca dydaktyczno-badawcza z Uniwersytetem Chengdu (Chiny).

 Program studiów. Zajęcia odbywają  się w trybie stacjonarnym. Mają one charakter praktyczny, spełniający oczekiwania świata nauki, administracji państwowej i biznesu. Kierunek łączy nauki humanistyczne, społeczne i ścisłe, przekazując wiedzę teoretyczną
i umiejętności praktyczne w połączeniu z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych. Zwieńczeniem studiów jest samodzielna praca badawcza w zakresie analiz Big Data,
z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi technologii informacyjnych.

Moduły zajęć. Zajęcia na Kierunku Zarządzanie Big Data prowadzone są w trzech modułach: identyfikacji oraz gromadzenia źródeł informacji i ich klasyfikacji; przetwarzania i analizy (statystyka, sztuczna inteligencja/machine learning) dużych zbiorów danych oraz informatyki, ekonomii i zarządzania.

Silna strona studiów. Korzyści. Walorem studiów jest aktualność
i unikalność przekazywanej studentom wiedzy. W szczególności praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych i sztucznej inteligencji oraz ekonomicznych. Zwieńczeniem nauki są samodzielnie wykonane przez studentów prace badawcze związane z analizami dużych zasobów informacji.

Współpraca. Ścisła współpraca z instytucjami na co dzień zajmującymi się gromadzeniem, organizacją, przetwarzaniem
i analizą dużych zasobów danych zapewnia możliwość odbycia praktyk studenckich w instytucjach działających w obszarze IT,
w tym także w ramach spółki Centrum Rafinacji Informacji działającej w ramach Uniwersytetu Warszawskiego. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW współpracuje
z instytucjami i firmami działającymi w branży medialnej, finansowej, informatycznej i informacyjnej, które zadeklarowały chęć współpracy ze studentami i absolwentami kierunku: firma Heidelberg Polska Sp z o.o., Polska Agencja Prasowa SA, Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. , Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. , firma Aleph Polska

Kryteria przyjęcia na studia. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu pisemnego w formie testu. Obejmuje on tematykę:

  1. Sieciowe zasoby informacyjne;
  2. Podstawy informatyki
    (software i hardware, internet; cyfrowa postać multimediów);
  3. Wyszukiwanie informacji w sieci;
  4. Open Sourcei Open Data;
  5. Bezpieczeństwo teleinformatyczne;
  6. Usługi i narzędzia Web 2.0;
  7. Stan i uwarunkowania rozwoju internetu;
  8. Elementarne podstawy statystyki.

Załączniki:

Program studiów Zarządzanie Big Data

Opis przedmiotów kierunku Zarządzanie Big Data

 

Zarządzanie Big Data

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom biznesu i Twoim,
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
zaprasza na studia magisterskie
Zarządzanie Big Data
o profilu praktycznym.

Studia te są odpowiedzią na potrzeby obecnego rynku, obfitującego
w duże zasoby informacji gromadzonych w postaci cyfrowej.
Kierunek ten jest spełnieniem oczekiwań stawianych przez naukę, administrację publiczną i biznes oraz instytucje działające na rynku komercyjnym w zakresie identyfikacji i przetwarzania dużych zbiorów danych cyfrowych.

Uczymy jak korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji, w tym machine learningu w analizach Big Data.

U nas poznasz istotę zrozumienia i wyjaśnienia zagadnień, odnoszących się do Big Data.

Walorem studiów jest przekazywanie wiedzy i umiejętności
w sposób praktyczny – współpraca z instytucjami, firmami,
przedsiębiorstwami, na co dzień zajmującymi się gromadzeniem, organizacją, przetwarzaniem i analizą dużych zasobów
danych.

Samodzielnie wykonasz badania, korzystając
z najnowocześniejszych narzędzi rafinacji zasobów Big Data.

Rekrutacja – link

Więcej informacji – link

Zapraszamy.

 

Przeglądając serwis zgadzasz się na użycie Cookie / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. więcej informacji / more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close