Zarządzanie Big Data

Idea studiów: wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy na innowacyjne umiejętności pracowników XXI wieku, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego otwiera nowy kierunek studiów II stopnia

Zarządzanie Big Data. Otwarcie kierunku możliwe jest dzięki wygraniu prestiżowego konkursu w Programie ZIP – Programie Zintegrowanych Działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego.

Zapotrzebowanie na studia: postęp technologii, ogólnodostępność internetu, powoduje intensywnie rosnący potencjał informacyjny zasobów cyfrowych. Stworzenie studiów magisterskich w zakresie identyfikacji i przetwarzania dużych zbiorów danych cyfrowych jest spełnieniem oczekiwań stawianych przez naukę, administrację publiczną i biznes oraz instytucje działające na rynku komercyjnym. Kierunek Zarządzanie Big Data, ma kształcić specjalistów w analizowaniu dużych zasobów danych – Big Data. Obecnie zrozumienie i wyjaśnienie problemów odnoszących się do Big Data wymaga złożonej metodologii, adekwatnych narzędzi i szerokiej, interdyscyplinarnej interpretacji w trakcie prowadzenia procesu edukacji. Nowy kierunek studiów, utworzony przy Katedrze Technologii Informacyjnych Mediów, stawia sobie za cel sprostanie tym wymogom.

Kadra: specjaliści zatrudnieni na stanowiskach dydaktycznych.
Mają oni doświadczenie zarówno naukowe jak i biznesowe w rafinacji informacji, dzięki licznym projektom prowadzonym dla NCBR, w jakich biorą udział oraz doświadczeniu pracowników Centrum Rafinacji Informacji – spółki typu spin-off, będącej pierwszym podmiotem gospodarczym działającym na Uniwersytecie Warszawskim, na wydziale społecznym i jedynym zajmującym się komercjalizacją wiedzy z zakresu rafinacji dużych zasobów danych .

Program studiów: zajęcia odbywać się będą w trybie stacjonarnym. Mają one charakter praktyczny, spełniający oczekiwania świata nauki i biznesu. Kierunek łączy nauki humanistyczne, społeczne i ścisłe, przekazując wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w połączeniu z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Moduły zajęć: zajęcia na kierunku prowadzone będą w trzech modułach: identyfikacji oraz gromadzenia źródeł informacji i ich klasyfikacji; przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych; ekonomii i statystyki.

Silna strona studiów: walorem studiów jest przekazywana studentom wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie zagadnień informatycznych i ekonomicznych, a także identyfikacji źródeł, ich klasyfikacji i typologii oraz sposobów wyszukiwania, gromadzenia i zarządzania zasobami cyfrowymi, w tym służących do monitoringu i automatycznego tworzenia archiwów treści pochodzących z mediów społecznościowych.

Współpraca: ścisła współpraca z instytucjami na co dzień zajmującymi się gromadzeniem, organizacją, przetwarzaniem i analizą dużych zasobów danych zapewnia możliwość odbycia praktyk studenckich w instytucjach działających w obszarze IT, w tym także w ramach spółki „Centrum Rafinacji Informacji” działającej w ramach Uniwersytetu Warszawskiego. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW współpracuje z instytucjami i firmami działającymi w branży medialnej, finansowej, informatycznej i informacyjnej, które zadeklarowały chęć współpracy ze studentami i absolwentami kierunku: firma Heidelberg Polska Sp z o.o., Polska Agencja Prasowa SA, Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. , Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. , firma Aleph Polska.

Kryteria przyjęcia na studia: w postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminu pisemnego. Przeprowadzony będzie w formie testu, jednokrotnego wyboru. Koncentrować się będzie na zagadnieniach: 1. społeczeństwo informacyjne a społeczeństwo wiedzy. Sieciowe zasoby informacyjne 2. teoria informacji 3. bazy danych 4. komunikacja człowiek – komputer 5. typologia dokumentów 6. wyszukiwanie informacji naukowej w sieci 7. cyfrowa postać multimediów 8. Open Access, Open Source i Open Data 8. bezpieczeństwo teleinformatyczne 9. usługi i narzędzia Web 2.0 10. stan i uwarunkowania rozwoju internetu. 10. podstawy statystyki.

Załączniki:

Program studiów Zarządzanie Big Data

Opis przedmiotów kierunku Zarządzanie Big Data

 

Przeglądając serwis zgadzasz się na użycie Cookie / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. więcej informacji / more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close