LABI – prawo

Ochrona danych osobowych

regulacje prawne

Konstytucja RP


Ustawa o ochronie danych osobowych


Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) 

Załącznik do (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024)


Polska Karta Praw Ofiary


Uczelniane akty prawne.

 

ZARZĄDZENIE NR 48 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 39 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 34 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 10 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad oraz trybu informowania i udostępniania danych osobowych podmiotom ustawowo uprawnionym

ZARZĄDZENIE NR 36 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 września 2009 r. w sprawie zasad oraz trybu informowania i udostępniania informacji o użytkownikach uniwersyteckiej sieci komputerowej podmiotom ustawowo uprawnionym

ZARZĄDZENIE NR 39 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 86 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum Uniwersytetu Warszawskiego


Pozostałe akty prawne dotyczące uczelni wyższych

Akty prawne – szkolnictwo wyższe

Akty prawne – nauka

Akty prawne – MNiSW

Akty prawne – MNiSW

 

Przeglądając serwis zgadzasz się na użycie Cookie / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. więcej informacji / more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close