Zdzisław Traczyk

Zdzislaw_TraczykAbsolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę doktorską w dziedzinie nauk ekonomicznych ze specjalnością organizacja i zarządzanie obronił w Polskiej Akademii Nauk.  Temat: “Zmiany struktur i funkcji centralnej administracji w Polsce”.   W pracy tej,  zdaniem promotora i recenzentów, na szczególna uwagę zasługują badania skuteczności procesów decyzyjnych organów opiniodawczo-doradczych działających w ministerstwach i urzędach centralnych, które to badania były pierwszymi tego rodzaju w Polsce.

Kierował przedsiębiorstwami przemysłowymi na funkcjach prezesa i dyrektora, w tym w RSP “Jedność” i  Zakładach Mechaniczno-Precyzyjnych ERA-Błonie . Wykonywał prace doradcze dla wiceprezesa ds. produkcji w Agros Holding S.A.  Był sekretarzem Zespołu Reformy Administracji Rządowej i dyrektorem departamentu w URM , doradcą ministra Szefa URM, oraz inicjatorem  i współautorem projektu  „Systemu informacyjnego o zadaniach, kompetencjach, funkcjach i strukturach organizacyjnych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej” który to projekt miał na celu stworzenie systemu monitorowania i usprawniania pracy ministerstw i urzędów centralnych oraz podległych im pionów administracji terenowej.

Przez dwie kadencje w latach 1998-2002 oraz 2002-2006  był radnym w Radzie Powiatu Pruszkowskiego i  pracował w jej kilku komisjach problemowych. W drugiej kadencji był także członkiem  Komisji Bezpieczeństwa przy Staroście Powiatowym jako wybrany przez Radę Powiatu jej przedstawiciel.

Przez kilka lat wydawca i naczelny redaktor lokalnego czasopisma.  Ponadto przez wiele lat pełnił funkcje kierownicze w organizacjach społecznych.

Od kilku kolejnych kadencji, aktualnie do 2023 r., jest ustanowiony biegłym sądowym ds. organizacji i zarządzania przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz przy Sądzie Okręgowym dla Warszawy Pragi.

Doświadczenie w pracy uczelnianej obejmuje kierowanie studiami oraz prowadzenie autorskich wykładów z przedmiotów, podstawy zarządzania, zarządzanie strategiczne, zarządzanie produkcją i usługami, teoria podejmowania decyzji i analiza systemowa, marketing gospodarczy i polityczny, zachowania organizacyjne i polityka kadrowa.

Promotor 106 prac magisterskich i 19 licencjackich. Autor i współautor 27 publikacji i opracowań naukowych oraz 18 ważniejszych ekspertyz.

 

Przeglądając serwis zgadzasz się na użycie Cookie / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. więcej informacji / more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close