Zdzisław Traczyk

Zdzislaw_TraczykAbsolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk ekonomicznych w specjalności organizacja i zarządzanie
(„Zmiany struktur i funkcji centralnej administracji w Polsce”).

Był sekretarzem Zespołu Reformy Administracji Rządowej oraz pomysłodawcą, współautorem i kierującym pracami nad projektem „Systemu informacyjnego o zadaniach, kompetencjach, funkcjach i strukturach organizacyjnych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej”. Uczestniczył w pracach nad informatyzacją urzędów.

Kierował przedsiębiorstwami przemysłowym. Pełnił funkcje kierownicze i doradcze w administracji rządowej.   Jest wpisany na listę biegłych sądowych w specjalności organizacja i zarządzanie.

Promotor 106 prac magisterskich i 19 licencjackich. Autor i współautor 27 publikacji i opracowań naukowych oraz 17 ekspertyz.

Doświadczenie dydaktyczne obejmuje kierowanie studiami i prowadzenie autorskich wykładów z przedmiotów:

– zarządzanie produkcją i usługami,

– teoria podejmowania decyzji i analiza systemowa,

– podstawy organizacji i zarządzania,

– zarządzanie strategiczne,

– marketing gospodarczy i polityczny,

– zachowania organizacyjne.

Przeglądając serwis zgadzasz się na użycie Cookie / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. więcej informacji / more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close