Grzegorz Gmiterek

dr Grzegorz Gmiterek

Dane do kontaktu
ggmiterek@uw.edu.pl

tel. (0-22) 552 02 60 (p. 111) [ul. Nowy Świat 69, klatka B, I piętro]

Strona WWW: www.wirtualnainformacja.pl

Dyżury w semestrze zimowym 2016/2017 (ul. Nowy Świat 69, p. 111)
Poniedziałki 13.00 – 14.00
Środy 8.30 – 9.30

O pracowniku

 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii na podstawie pracy „Biblioteka w środowisku Internetu społecznościowego (Biblioteka 2.0)” obronionej w czerwcu 2011 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Absolwent europeistycznych studiów filozoficzno – historycznych (UMCS w Lublinie, Wydział Filozofii i Socjologii).

Jestem adiunktem na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Moje zainteresowania naukowo-dydaktyczne dotyczą następujących obszarów: biblioteka 2.0; edukacja i nauka 2.0; konwergencja mediów; biblioteki wirtualne i cyfrowe; digitalizacja; archiwa internetowe; automatyzacja bibliotek, archiwów, muzeów; mobilne urządzenia i aplikacje; e-book i e-prasa; e-learning; długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych; oprogramowanie do zarządzania informacją bibliograficzną i bibliografiopodobną; edukacja bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej.

Na pograniczu moich zainteresowań badawczych i jednocześnie pasji znajdują się zagadnienia dotyczące historii Polski i Polaków w XX wieku, w tym zwłaszcza działalność kulturalna, naukowa i popularyzatorska Biblioteki Polskiej w Paryżu w okresie 1926 – 1956 (okres, kiedy dyrektorem Biblioteki był Franciszek Pułaski).

Moje publikacje (wybór):

Książka:

Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu (Biblioteka 2.0). Warszawa 2012.

Współredakcja książki (z M. Ochmańskim i M. Roszkowskim): LaTeI – z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii. Warszawa 2015.

Artykuły (wybór):

 • Możliwości wykorzystania iPada w nauce i szkolnictwie wyższym. “e-mentor” 2013, nr 2, s. 30 – 34.
 • Digital Divide i Digital Divide 2.0. Cyfrowy podział w erze sieci drugiej generacji. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2013, nr 1, s. 136 – 147.
 • iPad dla czytelników i bibliotekarzy. Możliwość wykorzystania tabletu w ramach usług informacyjno – bibliotecznych. „e-mentor” 2013, nr 5, s. 40-47.
 • Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych. „Res Historica” 2013, nr 35, s. 213 – 235.
 • Możliwości wykorzystania iPada przez bibliotekarzy i czytelników. Interaktywność, ikoniczność i integracja mediów w bibliotecznej praktyce. [w:] Biblioteka w komórce? Przyszłość usług bibliotecznych, pod. red. M. Wrocławskiej i J. Jerzyk-Wojteckiej, Łódź 2013, s. 43 – 54.
 • Biblioteka 2.0 w 2014 r. „e-mentor” 2014, nr 2, s. 24 – 33.
 • Dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryżu Franciszek Pułaski (1875-1956) – kustosz narodowej pamięci.[w:] Dziedzictwo utracone – dziedzictwo odzyskane, pod red. A. Kamler, D. Pietrzkiewicz, Warszawa 2014, s. 457 – 472.
 • Integracja nauki polskiej w kontekście wykorzystania informacyjno-społecznościowego portalu internetowego Academicon.pl. (współautorstwo z Robertem Kryńskim) [w:] Czas przemian – czas wyzwań. Rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka, pod red. J. Jasiewicz, E. B. Zybert, Warszawa 2014, s. 305 – 325.
 • Książka w erze nowych technologii, integracji i interaktywności mediów [w:] Historia 2.0. Materiały sympozjum Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Szczecin 17 września 2014, pod red. Anny Sobczak, Marty Cichockiej, Piotra Frąckowiaka, Lublin 2014 s. 67-74.
 • The book in era of new technologies, integration and interactivity of media [w:] History 2.0. Panta Rhei. Symposium Proceedings 19th General Congress of Polish Historians, September 17, 2014 in Szczecin, ed. Anna Sobczak, Marta Cichocka, Piotr Frąckowiak, Lublin 2014, pp. 75-81).
 • Kompetencje cyfrowe nauczycieli chemii. Wyniki wywiadu pogłębionego (współautorstwo z Marcinem Roszkowskim) [w:] Kompetencje cyfrowe nauczycieli przedmiotów ścisłych w gimnazjach i nowoczesne technologie w dydaktyce chemii, praca zbiorowa pod red. B. Sosińskiej – Kalaty, Warszawa 2015, s. 93 – 108.
 • eBook 2.0. Książka w rzeczywistości sieci drugiej generacji i mobilnych technologii [w:] W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży, pod red. M. Antczak, A. Walczak – Niewiadomskiej, Łódź 2015, s. 51 – 68.
 • Rzeczywistość rozszerzona a książka i prasa [w:] LaTeI – z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii, pod. red. G. Gmiterka, M. Ochmańskiego i M. Roszkowskiego, Warszawa 2015, s. 41 – 66.
 • Mikroblogging w bibliotecznej praktyce. O czym powinniśmy wiedzieć? [w:] Bibliotekarz 2.0. Nowe technologie, nowe wyzwania, pod red. Nauk. S. Skórki, M. Rogoża. Kraków 2016, s. 24 – 35.

Przeglądając serwis zgadzasz się na użycie Cookie / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. więcej informacji / more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close