IV Konferencja Naukowa – Logistyka i zarządzanie w mediach Rafinacja Big Data – nowe źródło informacji

26 października 2017 roku na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji
i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się cykliczna konferencja dotycząca Logistyki i Zarządz
ania w Mediach.

Konferencja zgromadziła badaczy, ekspertów i praktyków związanych
z prasą, radiem i telewizją oraz szeroko pojętymi nowymi mediami.

Tematyka tegorocznej Konferencji dotyczyła  zagadnień związanych
z analizą zasobów Big Data i narzędzi do pozyskiwania z BigData nowych źródeł informacji.

W trakcie konferencji przedstawiono aktualne, praktyczne problemy związane z przetwarzaniem dużych zbiorów informacji zawartych
w mediach elektronicznych i tradycyj
nych.