IV Konferencja – Logistyka i zarządzanie w mediach

Rafinacja Big Data – nowe źródło informacji

 26  październik 2017


Tematyka konferencji

  • Istota rafinacji Big Data. Identyfikacja sentymentów
  • Presentymenty. Ilościowa identyfikacja sentymentów
  • Procedury kolekcjonowania źródłowych baz danych
  • Źródła danych dla tematycznych baz rafinacji informacji
  • AlJazeera vs Świat w badaniach BigData
  • Identyfikacja informacji strategicznych
  • Z badań nad identyfikacją sentymentów

Rejestracja

Formularz zgłoszenia referatu – do 2017-10-10
Formularz zgłoszenia uczestnictwa – do 2017-10-20

Plan dojazdu

Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii, 
w Pałacu – Łaźni Teodozji Majewskiej przy ul. Bednarskiej 2/4

Budynek Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii