Drugi i trzeci tom antologii tekstów Katedry Technologii Informacyjnych Mediów dostępny on-line

W świecie nastawionym na szybką konsumpcję i innowacyjne niespodzianki recepta na zwycięstwo jest kluczem do sukcesu. Nie trzeba dlatego nikogo przekonywać, jak bardzo istotną rolę w życiu człowieka odgrywa internet. Stanowiąc źródło relacji międzyludzkich i biznesowych stał się kopalnią wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości. Zasoby danych, informacji i treści jakie w sobie posiada stały się inspiracją do stworzenia dalszych tomów Antologii tekstów Katedry Technologii Informacyjnych Mediów. Umiejętna rafinacja źródeł znajdujących się w zasięgu jednego kliknięcia przyczynia się do rozwoju nauki. W ramach inspiracji jej tworzenia studenci Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, piszący prace dyplomowe w Katedrze Technologii Informacyjnych Mediów, włożyli swój wkład w jej podwaliny, przyczyniając się do powstania niniejszej publikacji.

Oddając czytelnikom do rąk tom 2 i 3 Antologii należy uwrażliwić wszystkich, niezależnie od zainteresowań i profesji, na istotę działań i zastosowanie narzędzia Big Data w XXI wieku, jako czynnika generującego trendy w społeczeństwie.

Agata Opolska-Bielańska

Katedra Technologii Informacyjnych Mediów