Archiwum kategorii: wazne

Dzień Otwarty UW 2021 Online

Zapraszamy na dzień otwarty na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii w dniu 24 kwietnia (sobota).

Początek spotkania informacyjnego o WDIB UW wprost ze studia telewizyjnego

Kandydatów zainteresowanych studiowaniem na kierunku Logistyka i administrowanie w mediach zapraszamy
o 14:30 na platformę Google Meet.

Link do spotkania: https://meet.google.com/xdr-nhhj-ejm.

Więcej informacji na temat Logistyki mediów i administrowania
w mediach:

Zachęcamy, także do zapoznania się ze szczegółową ofertą studiów drugiego stopnia Zarządzanie Big Data.

Informacje szczegółowe dotyczące pozostałych spotkań online dla innych kierunków, są dostępne na stronie WDIB pod adresem:

https://www.wdib.uw.edu.pl/studenci/3166-kandydacie-spotkaj-sie-z-nami

Informacje o wszystkich studiach prowadzonych na WDIB:

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach online
na naszym wydziale.

 

Zarządzanie Big Data

Idea studiów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy na innowacyjne umiejętności pracowników XXI wieku, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego otworzył nowy – unikalny w Kraju – kierunek studiów II stopnia: Zarządzanie Big Data.

Big Data. To gwałtownie zmieniająca się dziedzina z szybko zmieniającymi się technologiami. Termin big data oznacza zbiory danych, które są rozległe pod względem objętości, szybkości, różnorodności i/lub zmienności. Specyficznym zjawiskiem, które doprowadziło do powszechnego użycia terminu big data, jest to,
że w połowie XX wieku nie można było już przetwarzać obszernych zbiorów danych przy użyciu istniejących systemów informatycznych (https://www.iso.org/news/ref2578.html).

Zarządzanie Big Data. Otwarcie kierunku możliwe było dzięki wygraniu prestiżowego konkursu w Programie ZIP – Programie Zintegrowanych Działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego.

Zapotrzebowanie na studia. Postęp technologii, ogólnodostępność internetu, powodują intensywnie rosnący potencjał informacyjny zasobów cyfrowych. Stworzenie studiów magisterskich w zakresie identyfikacji, gromadzenia i przetwarzania dużych zbiorów danych cyfrowych jest spełnieniem oczekiwań stawianych przez naukę, administrację publiczną i biznes. Kierunek Zarządzanie Big Data, kształci specjalistów w analizowaniu dużych zasobów danych – Big Data. Obecnie zrozumienie i wyjaśnienie problemów odnoszących się do zarządzaniem Big Data wymaga złożonej metodologii, adekwatnych narzędzi i szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy zdobywanej w trakcie procesu edukacji w tym zakresie. Nowy kierunek studiów, utworzony przy Katedrze Technologii Informacyjnych Mediów  stawia sobie za cel sprostanie tym wymogom.

Kadra. Specjaliści zatrudnieni na stanowiskach dydaktycznych.
Mają oni doświadczenie zarówno naukowe jak i biznesowe
w Zarządzaniu Big Data, w tym – w rafinacji informacji. Doświadczenie zdobyte dzięki licznym (setki) projektom prowadzonym dla NCBR oraz dla prac naukowo-badawczych.
W ich realizacji biorą udział doświadczeni pracownicy Centrum Rafinacji Informacji – spółki typu spin-off, będącej pierwszym podmiotem gospodarczym działającym na Uniwersytecie Warszawskim, na wydziale nauk społecznych i jedynym zajmującym się komercjalizacją wiedzy z zakresu rafinacji dużych zasobów danych. Doświadczenia te wzbogaca współpraca dydaktyczno-badawcza z Uniwersytetem Chengdu (Chiny).

 Program studiów. Zajęcia odbywają  się w trybie stacjonarnym. Mają one charakter praktyczny, spełniający oczekiwania świata nauki, administracji państwowej i biznesu. Kierunek łączy nauki humanistyczne, społeczne i ścisłe, przekazując wiedzę teoretyczną
i umiejętności praktyczne w połączeniu z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych. Zwieńczeniem studiów jest samodzielna praca badawcza w zakresie analiz Big Data,
z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi technologii informacyjnych.

Moduły zajęć. Zajęcia na Kierunku Zarządzanie Big Data prowadzone są w trzech modułach: identyfikacji oraz gromadzenia źródeł informacji i ich klasyfikacji; przetwarzania i analizy (statystyka, sztuczna inteligencja/machine learning) dużych zbiorów danych oraz informatyki, ekonomii i zarządzania.

Silna strona studiów. Korzyści. Walorem studiów jest aktualność
i unikalność przekazywanej studentom wiedzy. W szczególności praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych i sztucznej inteligencji oraz ekonomicznych. Zwieńczeniem nauki są samodzielnie wykonane przez studentów prace badawcze związane z analizami dużych zasobów informacji.

Współpraca. Ścisła współpraca z instytucjami na co dzień zajmującymi się gromadzeniem, organizacją, przetwarzaniem
i analizą dużych zasobów danych zapewnia możliwość odbycia praktyk studenckich w instytucjach działających w obszarze IT,
w tym także w ramach spółki Centrum Rafinacji Informacji działającej w ramach Uniwersytetu Warszawskiego. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW współpracuje
z instytucjami i firmami działającymi w branży medialnej, finansowej, informatycznej i informacyjnej, które zadeklarowały chęć współpracy ze studentami i absolwentami kierunku: firma Heidelberg Polska Sp z o.o., Polska Agencja Prasowa SA, Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. , Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. , firma Aleph Polska

Kryteria przyjęcia na studia. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu pisemnego w formie testu. Obejmuje on tematykę:

  1. Sieciowe zasoby informacyjne;
  2. Podstawy informatyki
    (software i hardware, internet; cyfrowa postać multimediów);
  3. Wyszukiwanie informacji w sieci;
  4. Open Sourcei Open Data;
  5. Bezpieczeństwo teleinformatyczne;
  6. Usługi i narzędzia Web 2.0;
  7. Stan i uwarunkowania rozwoju internetu;
  8. Elementarne podstawy statystyki.

Załączniki:

Program studiów Zarządzanie Big Data

Opis przedmiotów kierunku Zarządzanie Big Data