Archiwum kategorii: Kadra

Współpraca z Tarnopolskim Narodowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Volodymyra Hnatiuka.

Pracownicy Katedry Technologii Informacyjnych Mediów
w październiku rozpoczęli staż naukowy w Tarnopolskim
Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym
im. Volodymyra Hnatiuka.
Podczas wizyty dr hab. inż. Wiesław Cetera, dr Krzysztof Kowalik oraz dr Agata Opolska – Bielańska zapoznali się z projektami
naukowymi Katedry Dziennikarstwa ukraińskiej uczelni.
Naukowcy Katedry TIM zostali zaznajomieni z tematyką
prac naukowych Katedry Dziennikarstwa, publikacjami
pracowników oraz oprowadzeni po uczelni – salach
dydaktycznych, pracowniach komputerowych,
laboratoriach naukowych oraz poznali narzędzia
dziennikarskie, jakimi posługują się studenci w trakcie
warsztatów.
Podczas wizyty odbyły się rozmowy z władzami uczelni
Rektorem Uniwersytetu prof. dr hab. Bogdanem Bujak oraz
Kierownikiem Katedry Dziennikarstwa Panią Profesor
Natalią Popławską – w celu budowy wspólnego kapitału naukowego
pomiędzy pracownikami Tarnopolskiego Uniwersytetu a
Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowcy ukraińscy wezmą udział w
cyklicznej konferencji naukowej organizowanej przez Katedrę
Technologii Informacyjnych Mediów, poświęconej
tematyce Big Data. Zaangażują się w projekty badawcze Katedry
dotyczące zastosowań analizy dużych zbiorów danych w naukach społecznych.
Studenci ukraińscy wezmą udział w letniej szkole poświęconej Big Data.