Archiwum kategorii: 2015/16

Lektoraty – studenci zaoczni. Tylko jedna tura zapisów

Rejestracja na lektoraty w semestrze letnim dla studentów zaocznych będzie miała tylko jedną turę i odbędzie się w terminie: 02.02.2016 godz. 21:00 – 21.02.2016 godz. 23:59.

W tym okresie będzie można dokonać korekty zajęć, wyrejestrować się lub zarejestrować na kolejny lektorat.

Ważne:

1. Studenci muszą się zarejestrować SAMODZIELNIE na lektoraty poprzez system USOS – Rejestracja żetonowa:
http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=4024-2015L-JO-Z

2. Studenci, którzy w semestrze zimowym byli zapisani do grup tradycyjnych (zajęcia odbywające się wyłącznie w klasie), zostaną automatycznie przepisani do grup kontynuujących w semestrze letnim. W przypadku e-lektoratów (lektoratów prowadzonych głównie przez Internet) oraz lektoratów nowych (zaczynających się w semestrze letnim) studenci muszą się zarejestrować SAMODZIELNIE przez system USOS (o ile dany Wydział nie określił inaczej).

3. Studenci proszeni się o DOKŁADNE zapoznanie się z instrukcjami zapisów na lektoraty, znajdującymi się na stronach rejestracji; instrukcja na stronie Szkoły: http://portal.uw.edu.pl/web/szkola-jezykow-obcych/rejestracja-na-lektoraty
Dane w systemie rejestracji są odświeżane w regularnych odstępach i w związku z tym należy się liczyć z opóźnionym przepływem informacji, np. wyników testów poziomujących.

4. Studenci, którzy nie wykonywali jeszcze testu poziomującego, a będą się rejestrowali na lektoraty w semestrze letnim po raz pierwszy, powinni podejść do testu poziomującego, który jest dostępny w dniach 10 stycznia do 21 lutego 2016 pod adresem:
http://kampus.come.uw.edu.pl/mod/page/view.php?id=34050

Test wystarczy wykonać jeden raz w toku studiów, natomiast niewykonanie go uniemożliwia rejestrację na lektorat.

Migracja wyniku testu poziomującego trwa do 2 dni – dopiero po tym terminie będzie możliwa rejestracja na lektorat.

5. Wyniki testów poziomujących mają na celu pomoc w wyborze lektoratu. To jednak sam student decyduje o ostatecznym wyborze poziomu. Wyniki testu poziomującego nie są wiążące. Rejestracja obejmuje zrobienie testu poziomującego, ale wynik testu nie ogranicza możliwości zapisu się na wybrany lektorat. Nawet jeśli ktoś ma mniej punktów, może się zapisać do wybranej grupy.

6. Oznaczenia poziomów dotyczą poziomu docelowego, czyli osiąganego po zakończeniu kursu.

7. Studentom, którzy nie zdążą się samodzielnie zapisać na lektorat, lektorzy nie będą mogli wystawić oceny z zaliczenia. Wynika to z braku nazwiska niezarejestrowanego studenta w protokole w USOS.

UWAGA! SJO prosi o dokonanie jak najszybszego zapisu, co umożliwi ewentualne zmiany w organizacji lektoratów, jeżeli zajdzie taka potrzeba, np. zmiany poziomu grupy itp.

Źródło: komunikat SJO UW

Lektoraty – studia zaoczne. II tura rejestracji

Komunikat  Szkoły Języków Obcych

W dniach 6-15 listopada będzie miała miejsce druga tura rejestracji żetonowej dla studentów studiów zaocznych.
Studenci powinni się samodzielnie zarejestrować do grupy lektoratowej. Bez tego nie będą mogli uzyskać zaliczenia przedmiotu.

Lektorzy dość często sygnalizują, że na zajęciach pojawiają się studenci niezarejestrowani w USOSie. Stąd też niektóre grupy, na razie niezbyt liczne, mają w rzeczywistości więcej słuchaczy.

Można sprawdzić stan zapełnienia grup (po pierwszej turze rejestracji) – link tutaj.

UWAGA!
Studenci, którzy rejestrują się na lektorat po raz pierwszy, muszą wykonać test poziomujący – bez tego system nie pozwala na rejestrację do grupy.

Obowiązkowe dni adaptacyjne – I rok, studia zaoczne 2015/16

Program dni adaptacyjnych dla studentów I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia kierunek Logistyka i administrowanie w mediach

Zapraszamy 02.10.2015 r. godz. 15.00, sala 2.06, ul.Bednarska 2/4 (nowa siedziba Instytutu Dziennikarstwa)

Odbędzie się spotkanie z Kierownikiem Studiów, przedstawicielem sekcji studenckiej. Po części oficjalnej student podpisze umowę i odbierze legitymację studencką.

Uwaga! Studenci, którzy składając dokument w komisji rekrutacyjnej nie złożyli podania o legitymację, czy potwierdzenia opłaty za legitymację , zobowiązani są dostarczyć na spotkanie.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

Do systemu można logować się dopiero po immatrykulacji – tzn. po wpisaniu przez sekretariat do systemu USOS.

Zapoznanie z zasadami korzystania z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego – szkolenie online – więcej informacji na stronie www.buw.uw.edu.pl w zakładce Przewodnik, a następnie: szkolenie-szkolenie biblioteczne – szkolenie biblioteczne online.

Student, który przeszedł to szkolenie z wynikiem pozytywnym, powinien wydrukować stronę z wydrukiem testu a następnie złożyć wydruk w sekretariacie studiów.

Uwaga ! Elektroniczne szkolenie BHP www.come.uw.edu.pl

Studenci mają obowiązek zapoznać się z materiałami szkoleniowymi wystawionymi na platformie internetowej COME i rozwiązać test umieszczony na tej platformie. System automatycznie wyliczy zaliczenie. Szkolenie jest obowiązkowe.

REJESTRACJA NA LEKTORATY Z JĘZYKÓW OBCYCH I ZAJĘCIA WF przez Internet. Zapisy i terminy podane pod adresem http://rejestracja.usos.uw.edu.pl

Więcej szczegółów na temat lektoratów w ogłoszeniu Szkoły Języków Obcych – link tutaj.