Studia zaoczne – lektoraty. Otwarcie rejestracji – semestr letni 2016/17

Rejestracja na lektoraty w semestrze letnim 2016/2017 dla studentów zaocznych będzie otwarta w dniach:
02–22.02.2017

Rejestracja zawsze rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59. W tym okresie będzie można dokonać korekty zajęć, wyrejestrować się lub zarejestrować na kolejny lektorat.

1. Studenci muszą się zarejestrować SAMODZIELNIE na lektoraty poprzez system USOS, chyba że Wydział zwróci się o przepisanie nazwisk studentów zapisanych na lektoraty w semestrze zimowym. Rejestracja żetonowa: link tutaj.
 
2. Studenci proszeni się o DOKŁADNE zapoznanie się z instrukcjami zapisów na lektoraty, znajdującymi się na stronach rejestracji; instrukcja na stronie Szkoły.

Dane w systemie rejestracji są odświeżane cyklicznie i w związku z tym należy się liczyć z opóźnionym przepływem informacji, np. wyników testów poziomujących.

3. Studenci, którzy nie wykonywali jeszcze testu poziomującego, a będą się rejestrowali na lektoraty w semestrze letnim po raz pierwszy, powinni podejść do testu poziomującego, który jest dostępny w dniach 10.01.-20.02.2017 – link tutaj.

Test wystarczy wykonać jeden raz w toku studiów, natomiast niewykonanie go uniemożliwia rejestrację na lektorat.

Migracja wyniku testu poziomującego trwa do 2 dni – dopiero po tym terminie będzie możliwa rejestracja na lektorat.

4. Wyniki testów poziomujących mają na celu pomoc w wyborze lektoratu. To jednak sam student decyduje o ostatecznym wyborze poziomu. Wyniki testu poziomującego nie są wiążące. Rejestracja obejmuje zrobienie testu poziomującego, ale wynik testu nie ogranicza możliwości zapisania się na wybrany lektorat. Nawet jeśli ktoś ma mniej punktów, może się zapisać do wybranej grupy.

5. Oznaczenia poziomów grup dotyczą poziomu docelowego, czyli osiąganego po zakończeniu kursu.

6. Studentom, którzy nie zdążą się samodzielnie zapisać na lektorat, lektorzy nie będą mogli wystawić oceny z zaliczenia. Wynika to z braku nazwiska niezarejestrowanego studenta w protokole w USOS.

Ogłoszenie Szkoły Języków Obcych
Uniwersytet Warszawski

Zaproszenie na spotkanie z Beatą Biel – ekspertką Google News Lab

Studenci I roku studiów dziennikarskich o specjalności dokumentalistyka wraz z prowadzącym zajęcia doktorem Krzysztofem Kowalikiem (Katedra Technologii Informacyjnych Mediów WDIiB) oraz Patrykiem Szczepaniakiem z Koła Naukowego Dziennikarstwa Śledczego UW zapraszają na otwarte zajęcia w ramach konwersatorium Dziennikarskie źródła informacji – Internet.

Gościem specjalnym będzie Beata Biel – reprezentuje Google News Lab w Europie Środkowo – Wschodniej jako specjalistka ds. szkolenia mediów, odpowiada za współpracę z redakcjami m.in. w zakresie szkoleń z wykorzystywania narzędzi Google dla dziennikarzy oraz wspierania innowacyjności w mediach.

Szczegóły w linku.

Zasady realizacji OGUNów

Regularnie pojawia się problem z interpretacją programu studiów dotyczącą wykładów ogólnouniwersyteckich (OGUNy).

Przede wszystkim student ma obowiązek zrealizować program studiów (Regulamin studiów UW), więc należy koniecznie przeczytać go z uwagą (znajdź swój program).

Student powinien zrealizować tyle OGUNÓW ile jest zapisanych w programie studiów (patrz poszczególne semestry) oraz uzyskać minimalną (wskazaną w programie studiów) liczbę punktów ECTS (ramka na końcu programu studiów). Dopuszczalne nadwyżki punktowe reguluje Regulamin studiów WDIiB UW.

UWAGA!
Realizując OGUN należy koniecznie zwracać uwagę na wymagania zapisane w programie Twoich studiów: liczba godzin, liczba ECTS  oraz forma zaliczenia.
– Jeżeli w programie studiów jest OGUN kończący się egzaminem to musi być wpisany EGZAMIN w protokole w USOSie,
– Jeżeli program „mówi” zal/ocena to w USOSie musi być zal/ocena lub forma wyższa zaliczenia przedmiotu, czyli  egzamin.
Interpretacja odwrotna (w programie studiów wymagany egzamin, realizacja w protokole w USOSie zal/ocena) nie jest zgodna z programem.

Poszczególne roczniki studiów mogą mieć różne programy studiów, więc należy koniecznie zapoznać się ze swoim. Nie wolno sugerować się opiniami koleżanek lub kolegów z innych lat lub kierunków (specjalizacji itp.).

WAŻNE!
W podaniach lub na dyżurach studenci często powołują się na jakiś „identyczny” przypadek (w mniemaniu wnioskodawcy kiedyś, ktoś uzyskał zgodę w takiej samej sprawie  i również chciałby osiągnąć podobny rezultat) to najczęściej okoliczności są zdecydowanie inne. Należy powołać się na konkret – nazwisko lub przepis. Wtedy po sprawdzeniu dokumentów można się do tego odnieść.

Zobacz ważną interpretację w sprawie OGUNów.

Zobacz również pozostałe komunikaty dotyczące OGUNów, monografów i ECTS.

Przeglądając serwis zgadzasz się na użycie Cookie / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. więcej informacji / more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close