Akademia Inkubatora Big Data

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW zaprasza studentów do udziału w Szkole Letniej (prowadzonej w języku angielskim), która odbędzie się  w terminach: 1-5 lipca i 8-12 lipca 2019 r.

Celem szkoły jest przygotowanie studentów do zmieniających się warunków i wymagań w zakresie wiedzy i umiejętności pozyskiwania, organizacji, przetwarzania, analizy i wizualizacji dużych zbiorów danych. Tematyka zajęć odpowiada potrzebom rynku pracy, wspiera podjęcie wyzwań zawodowych, związanych z szeroko pojętą dziedziną identyfikowania zasobów, ich zarządzaniem, przetwarzaniem i wizualizacją wyników przeprowadzanych analiz.

Szkoła Letnia Akademia Inkubatora Big Data adresowana jest do studentów drugiego i trzeciego roku studiów I stopnia, studentów studiów II stopnia oraz studentów trzeciego, czwartego i piątego roku studiów jednolitych magisterskich wszystkich wydziałów, którzy ukończyli zajęcia z zakresu informatyki na poziomie podstawowym.

Rejestracja kandydatów rozpocznie się 15.05.2019 i zakończy 15.06.2019.

Więcej informacji na stronie http://zip.uw.edu.pl/akademia-inkubatora-big-data