I Konferencja naukowa – 2014

 

Logistyka i administrowanie w mediach

24 października 2014 roku
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
Kampus Główny UW,
Pałac Kazimierzowski, Sala Senatu

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na sali konferencyjnej, w  odpowiedzi na zgłoszenie chęci udziału w Konferencji, organizatorzy – odpowiednio do kolejności zgłoszeń – prześlą mailowo indywidualne zaproszenie.

Fot. Anna Kornacka, Zakład Fotografii Prasowej, Reklamowej i Wydawniczej ID UW
Fot. Anna Kornacka, Zakład Fotografii Prasowej, Reklamowej i Wydawniczej ID UW

W związku z  radykalnymi zmianami  technologiczno-organizacyjnymi w mediach w Instytucie Dziennikarstwa UW został uruchomiony nowy kierunek studiów – logistyka mediów (LM). Fakt ten determinuje potrzebę określenia tożsamości logistyki mediów., w szczególności zaś zdefiniowania zakresu prac badawczych i edukacji w ramach tej dyscypliny.

Tematyka konferencji obejmuje zakres fundamentalnych, nieodwracalnych zmian w życiu społecznym, a szczególnie w kwestiach globalnej komunikacji, personalizacji, komercjalizacji oraz bezpieczeństwa, spowodowanych postępującą ekspansją technologii informacyjnych w mediach.

Współcześnie szczególnie ważną specjalnością w ramach nauk o mediach są technologie informacyjne. Za Heinzem Heckhausen, przyjęto podstawowe elementy LM:

  • Przedmiot badań – zastosowania i dostosowywanie technologii, a szczególnie narzędzi IT, w mediach. Edukacja w zakresie zastosowań IT.
  • Materia – sprzęt wykorzystywany w mediach, w tym IT.
  • Poziom teoretycznej integracji – obecnie trudne do określenia granice pomiędzy specjalistyczną wiedzą z zakresu LM, a pozostałymi specjalnościami powstającej dopiero nauki o mediach oraz innych dyscyplin naukowych.
  • Metody – wspomaganie rozumienia i umiejętnego wykorzystania potencjału technicznego i organizacyjnego w rozwiązywaniu problemów związanych z bieżącym funkcjonowaniem i rozwojem mediów (zastosowania produkcyjne i dystrybucja produktów medialnych).
  • Narzędzia analityczne – wspomaganie analizy funkcjonowania składowych LM.
  • Stopień związku TIM z praktyką.
  • Uwarunkowania historyczne – wsparcie i powiązania LM z pozostałymi specjalnościami nauk o mediach, poziom finansowania.

Zapewne obszar badawczy i edukacyjny logistyki mediów, ze względu na jej interdyscyplinarny charakter, będzie budził wiele kontrowersji w przyjęciu ostatecznego (oddalającego się jak horyzont) kształtu tożsamości tego kierunku. Jednak logistyka mediów pomimo trudnej do pogodzenia w niej koegzystencji metod inżynierskich i nauk społecznych zapewnia sobie trwałą obecność w świecie pracy dziennikarskiej.

Nigdy już warsztat pracy dziennikarza nie będzie pozbawiony technologii informacyjnych. To właśnie nowe technologie, wymagające nowych rozwiązań organizacyjnych i metod zarządzania, a także stały, innowacyjny charakter przedsiębiorstw mediowych, są dynamicznymi kryteriami określającymi tożsamość logistyki mediów jako nowej dyscypliny naukowej.

 Kontakt/zgłoszenia: logistyka@id.uw.edu.pl

Przeglądając serwis zgadzasz się na użycie Cookie / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. więcej informacji / more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close