Zarządzanie Big Data

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom biznesu i Twoim,
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
zaprasza na studia magisterskie
Zarządzanie Big Data
o profilu praktycznym.

Studia te są odpowiedzią na potrzeby obecnego rynku, obfitującego
w duże zasoby informacji gromadzonych w postaci cyfrowej.
Kierunek ten jest spełnieniem oczekiwań stawianych przez naukę, administrację publiczną i biznes oraz instytucje działające na rynku komercyjnym w zakresie identyfikacji i przetwarzania dużych zbiorów danych cyfrowych.

Uczymy jak korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji, w tym machine learningu w analizach Big Data.

U nas poznasz istotę zrozumienia i wyjaśnienia zagadnień, odnoszących się do Big Data.

Walorem studiów jest przekazywanie wiedzy i umiejętności
w sposób praktyczny – współpraca z instytucjami, firmami,
przedsiębiorstwami, na co dzień zajmującymi się gromadzeniem, organizacją, przetwarzaniem i analizą dużych zasobów
danych.

Samodzielnie wykonasz badania, korzystając
z najnowocześniejszych narzędzi rafinacji zasobów Big Data.

Rekrutacja – link

Więcej informacji – link

Zapraszamy.