Relacja z konferencji – Aktualne trendy rozwoju. Media i media regionalne

W dniach 13-17 maja 2019 roku, pracownicy Katedry Technologii Informacyjnych Mediów – dr hab. inż. Wiesław Cetera, dr Krzysztof Kowalik, dr Agata Opolska-Bielańska uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW i Wydział Dziennikarstwa Tarnopolskiego Narodowego
Uniwersytetu Pedagogicznego im. W. Hnatiuka w Tarnopolu (Ukraina). Tematem spotkania były „AKTUALNE TRENDY ROZWOJU. MEDIA I MEDIA REGIONALNE”.
Przedstawiciele Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprezentowali referaty dotyczące: rafinacji informacji w monitorowaniu trendów technologicznych, roli mediów społecznościowych w komunikacji polskich samorządów lokalnych oraz społecznej odpowiedzialności ukraińskich przedsiębiorstw medialnych w opinii młodych Ukraińców. Aktywny udział w Konferencji był kolejnym krokiem we współpracy WDIiB UW i Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu w Tarnopolu,
a także kontynuacją stażu naukowego pracowników Katedry TIM. Efektem dotychczasowych kontaktów są już dwie wspólnie organizowane konferencje naukowe. Latem planowane jest uczestnictwo studentów z Tarnopola w organizowanej przez Katedrę TIM Szkole Letniej Big Data oraz realizacja projektów w ramach problematyki Big Data.

 

 

 

 

 

 

 

 

Badacze katedry TIM odwiedzili również Wydział Dziennikarstwa Narodowego Uniwersytetu imienia Tarasa Shevchenki w Kijowie.

 

 

Akademia Inkubatora Big Data

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW zaprasza studentów do udziału w Szkole Letniej (prowadzonej w języku angielskim), która odbędzie się  w terminach: 1-5 lipca i 8-12 lipca 2019 r.

Celem szkoły jest przygotowanie studentów do zmieniających się warunków i wymagań w zakresie wiedzy i umiejętności pozyskiwania, organizacji, przetwarzania, analizy i wizualizacji dużych zbiorów danych. Tematyka zajęć odpowiada potrzebom rynku pracy, wspiera podjęcie wyzwań zawodowych, związanych z szeroko pojętą dziedziną identyfikowania zasobów, ich zarządzaniem, przetwarzaniem i wizualizacją wyników przeprowadzanych analiz.

Szkoła Letnia Akademia Inkubatora Big Data adresowana jest do studentów drugiego i trzeciego roku studiów I stopnia, studentów studiów II stopnia oraz studentów trzeciego, czwartego i piątego roku studiów jednolitych magisterskich wszystkich wydziałów, którzy ukończyli zajęcia z zakresu informatyki na poziomie podstawowym.

Rejestracja kandydatów rozpocznie się 15.05.2019 i zakończy 15.06.2019.

Więcej informacji na stronie http://zip.uw.edu.pl/akademia-inkubatora-big-data

Logistyka i administrowanie w mediach. Zarządzanie Big Data

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rynku, przedstawiamy publikację poświęconą Zarządzaniu Big Data. Dotyczy w całości tytułowemu zagadnieniu – zawierając informacje, wskazówki i możliwości narzędzia XXI wieku. Celem publikacji  jest prezentacja aktualnych obszarów badań i najnowszych rezultatów dotyczących analizy niniejszego zagadnienia.