Wykład na temat semantycznej analizy tekstu w języku polskim

25 kwietnia 2017 r. na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii o godzinie 9:45 w auli odbędzie się wykład dr. Piotra Surmy dotyczący semantycznej analizy tekstu w języku polskim wraz z możliwością jej zastosowania w kontekście mediów elektronicznych.

Wykład będzie dotyczył metody sztucznej inteligencji, wystarczająco dojrzałej, aby wykorzystywać ją w celu semantycznej analizy treści.

Podczas wystąpienia zostaną zaprezentowane problemy związane
z semantyczną analizą tekstu w języku polskim, możliwości jej zastosowania  w kontekście mediów elektronicznych (profilowanie,
w tym profilowanie emocjonalne, moderacja – walka z mową nienawiści oraz wykrywanie agentów wpływu, względnie śledzenie przepływu informacji w mediach społecznościowych
).

Dodatkowo poruszone zostaną informacje dotyczące narzędzi
do prowadzenia śledztw wykorzystywanych zwykle przez resorty siłowe wraz z możliwością ich zastosowania w dziennikarstwie śledczym.

Prowadzący omówi narzędzia NLG (natural language generation), które są właściwie nieobecne na rynku polskim, a które służą już
do tworzenia prostych tekstów w języku angielskim.