Zasady realizacji OGUNów

Regularnie pojawia się problem z interpretacją programu studiów dotyczącą wykładów ogólnouniwersyteckich (OGUNy).

Przede wszystkim student ma obowiązek zrealizować program studiów (Regulamin studiów UW), więc należy koniecznie przeczytać go z uwagą (znajdź swój program).

Student powinien zrealizować tyle OGUNÓW ile jest zapisanych w programie studiów (patrz poszczególne semestry) oraz uzyskać minimalną (wskazaną w programie studiów) liczbę punktów ECTS (ramka na końcu programu studiów). Dopuszczalne nadwyżki punktowe reguluje Regulamin studiów WDIiB UW.

UWAGA!
Realizując OGUN należy koniecznie zwracać uwagę na wymagania zapisane w programie Twoich studiów: liczba godzin, liczba ECTS  oraz forma zaliczenia.
– Jeżeli w programie studiów jest OGUN kończący się egzaminem to musi być wpisany EGZAMIN w protokole w USOSie,
– Jeżeli program “mówi” zal/ocena to w USOSie musi być zal/ocena lub forma wyższa zaliczenia przedmiotu, czyli  egzamin.
Interpretacja odwrotna (w programie studiów wymagany egzamin, realizacja w protokole w USOSie zal/ocena) nie jest zgodna z programem.

Poszczególne roczniki studiów mogą mieć różne programy studiów, więc należy koniecznie zapoznać się ze swoim. Nie wolno sugerować się opiniami koleżanek lub kolegów z innych lat lub kierunków (specjalizacji itp.).

WAŻNE!
W podaniach lub na dyżurach studenci często powołują się na jakiś “identyczny” przypadek (w mniemaniu wnioskodawcy kiedyś, ktoś uzyskał zgodę w takiej samej sprawie  i również chciałby osiągnąć podobny rezultat) to najczęściej okoliczności są zdecydowanie inne. Należy powołać się na konkret – nazwisko lub przepis. Wtedy po sprawdzeniu dokumentów można się do tego odnieść.

Zobacz ważną interpretację w sprawie OGUNów.

Zobacz również pozostałe komunikaty dotyczące OGUNów, monografów i ECTS.