Lektoraty – studenci zaoczni. Tylko jedna tura zapisów

Rejestracja na lektoraty w semestrze letnim dla studentów zaocznych będzie miała tylko jedną turę i odbędzie się w terminie: 02.02.2016 godz. 21:00 – 21.02.2016 godz. 23:59.

W tym okresie będzie można dokonać korekty zajęć, wyrejestrować się lub zarejestrować na kolejny lektorat.

Ważne:

1. Studenci muszą się zarejestrować SAMODZIELNIE na lektoraty poprzez system USOS – Rejestracja żetonowa:
http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=4024-2015L-JO-Z

2. Studenci, którzy w semestrze zimowym byli zapisani do grup tradycyjnych (zajęcia odbywające się wyłącznie w klasie), zostaną automatycznie przepisani do grup kontynuujących w semestrze letnim. W przypadku e-lektoratów (lektoratów prowadzonych głównie przez Internet) oraz lektoratów nowych (zaczynających się w semestrze letnim) studenci muszą się zarejestrować SAMODZIELNIE przez system USOS (o ile dany Wydział nie określił inaczej).

3. Studenci proszeni się o DOKŁADNE zapoznanie się z instrukcjami zapisów na lektoraty, znajdującymi się na stronach rejestracji; instrukcja na stronie Szkoły: http://portal.uw.edu.pl/web/szkola-jezykow-obcych/rejestracja-na-lektoraty
Dane w systemie rejestracji są odświeżane w regularnych odstępach i w związku z tym należy się liczyć z opóźnionym przepływem informacji, np. wyników testów poziomujących.

4. Studenci, którzy nie wykonywali jeszcze testu poziomującego, a będą się rejestrowali na lektoraty w semestrze letnim po raz pierwszy, powinni podejść do testu poziomującego, który jest dostępny w dniach 10 stycznia do 21 lutego 2016 pod adresem:
http://kampus.come.uw.edu.pl/mod/page/view.php?id=34050

Test wystarczy wykonać jeden raz w toku studiów, natomiast niewykonanie go uniemożliwia rejestrację na lektorat.

Migracja wyniku testu poziomującego trwa do 2 dni – dopiero po tym terminie będzie możliwa rejestracja na lektorat.

5. Wyniki testów poziomujących mają na celu pomoc w wyborze lektoratu. To jednak sam student decyduje o ostatecznym wyborze poziomu. Wyniki testu poziomującego nie są wiążące. Rejestracja obejmuje zrobienie testu poziomującego, ale wynik testu nie ogranicza możliwości zapisu się na wybrany lektorat. Nawet jeśli ktoś ma mniej punktów, może się zapisać do wybranej grupy.

6. Oznaczenia poziomów dotyczą poziomu docelowego, czyli osiąganego po zakończeniu kursu.

7. Studentom, którzy nie zdążą się samodzielnie zapisać na lektorat, lektorzy nie będą mogli wystawić oceny z zaliczenia. Wynika to z braku nazwiska niezarejestrowanego studenta w protokole w USOS.

UWAGA! SJO prosi o dokonanie jak najszybszego zapisu, co umożliwi ewentualne zmiany w organizacji lektoratów, jeżeli zajdzie taka potrzeba, np. zmiany poziomu grupy itp.

Źródło: komunikat SJO UW

Logistyka i administrowanie w mediach, studia stacjonarne, drugiego stopnia – rekrutacja na semestr letni

Logistyka i administrowanie w mediach to innowacyjny kierunek studiów interdyscyplinarnych w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, tworzony we współpracy z uniwersyteckimi wydziałami: Fizyki oraz Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

Nasi wykładowcy to wybitni specjaliści oraz praktycy w dziedzinach: mediów, informatyki, ekonomii, zarządzania, reklamy i marketingu.

Absolwenci Logistyki mediów wiedzą, jak rozwiązywać problemy związane z projektowaniem, budową i funkcjonowaniem nowych mediów. Absolwenci Logistyki mediów potrafią zarządzać telewizją, radiem, wydawnictwami oraz reklamą, marketingiem i PR.

Studia skierowane do osób zainteresowanych dziennikarstwem, zapleczem techniczno-organizacyjnym mediów i technologiami informacyjnymi.

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia trwa do 28 stycznia 2016r – liczba miejsc ograniczona.

Informacje szczegółowe na temat studiów.

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK).

Dodatkowe informacje pod adresem: http://www.id.uw.edu.pl/dzialy/rekrutacja/

Kontakt e-mail: rekrutacja@id.uw.edu.pl